De inhoud en het proces in samenwerking met de bestuurder

30 juni 2015
2manydots

De OR Supportdesk krijgt veel vragen van ondernemingsraden (OR) die de samenwerking met de bestuurder als moeizaam ervaren. Bijvoorbeeld omdat adviesaanvragen (te) laat komen, informatie gedeeltelijk wordt ontvangen of de OR het gevoel heeft niet serieus genomen te worden.

De OR Supportdesk vraagt vrijwel altijd in hoeverre de OR dit ook met de bestuurder bespreekt. Vaak is dat niet het geval. De OR Supportdesk adviseert dan om de samenwerking in een aparte meeting met de bestuurder te evalueren.
Het is verstandig om bij deze evaluatie begeleid te worden door een extern deskundige. De OR Supportdesk kan optreden als extern deskundige. Een aantal aspecten vallen ons tijdens deze evaluaties vaak op:

  • Frustraties worden teveel besproken binnen de OR, maar niet met de bestuurder
  • De focus ligt teveel op de zaken die niet goed gaan
  • Een deel van de houding van de OR is gebaseerd op wederzijdse aannames ten aanzien van beweegredenen van de bestuurder
  • OR en bestuurder weten niet voldoende wat ze van elkaar verwachten in hun rol als bestuurder en OR. Zij zijn onvoldoende op de hoogte van elkaars belangen en vinden het lastig om zich daarin te verplaatsen
  • Een moeizame samenwerking of zelfs een escalatie wordt in de praktijk nauwelijks goed geëvalueerd met als doel het af te sluiten en nieuwe samenwerkingsafspraken te maken voor de toekomst.

Een goede evaluatie levert direct resultaten op, als:

  • De OR eerst het eigen functioneren evalueert en vervolgens de evaluatie met de bestuurder voorbereid
  • Er alleen over het proces gesproken wordt. Voor de inhoud is alleen plaats als het een voorbeeld illustreert
  • De focus vooral ligt op het versterken van de samenwerking in de toekomst
  • Het overleg nadrukkelijk gaat om de evaluatie, en niet als onderdeel van een overleg vergadering
  • Als het overleg in positieve en ontspannen sfeer plaatsvindt, bij voorkeur op een externe locatie. Eventueel kan dit afgesloten worden met een hapje en een drankje.

De toegevoegde waarde van een extern deskundige is dat diegene onpartijdig is en het proces kan sturen. Bijvoorbeeld als er verwijten worden gemaakt of als het inbrengen van inhoud niet effectief is. Ook kan een externe afwisselende methodieken inzetten om belangen en standpunten te verhelderen. Bijvoorbeeld met stellingen of rollenspelen.

Wilt u uw samenwerking met de bestuurder optimaliseren? Neem dan contact op met de OR Supportdesk!

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *