Sociaal beleid en arbeidsvoorwaarden

Steeds meer komen OR-en in positie als het gaat om het sociaal beleid. Sociale plannen moeten worden beoordeeld en aan OR-en wordt gevraagd om daarover te adviseren. Daarnaast is het zou dat Cao’s vaker de vorm hebben van een ‘ontwikkelovereenkomst’. Dit betekent dat diverse uitwerkingen hiervan aan organisaties –en daarmee de OR- worden overgelaten. Onder andere beloningsvraagstukken stukken, de secundaire arbeidsvoorwaarden en vraagstukken over de werktijden zullen op het bordje van de OR komen te liggen.

Wij ondersteunen OR-en op dit terrein. Deze ondersteuning richt zich sterk op de inhoud.

Maak kennis met een van onze specialisten

John Eggen