Ondernemingsbeleid

Als ondernemingsraad draag je bij aan het realiseren van ondernemingsdoelen en geef je richting aan strategie en beleid van de onderneming.

Een goed functionerende ondernemingsraad is van groot belang voor de onderneming, het management en de medewerkers. Een goede bestuurder neemt de ondernemingsraad serieus, communiceert open, geeft alle informatie en zet de OR strategisch in. De ideale ondernemingsraad stelt zich constructief op en is een representatieve afspiegeling van de onderneming. Maar bovenal is het een zelfbewust (kent zijn bevoegdheden en plichten), zelfstandig en zelfredzaam orgaan.

Ondernemingsraden die zich professioneel hebben ontwikkeld en daardoor in staat zijn om richting te geven aan strategie en beleid van de onderneming, hebben zeer waarschijnlijk met hun bestuurder de kunst van het managen van medezeggenschap vormgegeven. Het trainingsaanbod voor deze ondernemingsraden kan dan bestaan uit onderwerpen zoals:

  • OR reorganisatie
  • Organisatieontwikkeling
  • Personeelsbeleid
  • Strategische personeelsplanning
  • Functiewaardering
  • Fusies, herindeling, samenwerking
  • Financieel beleid
  • Competentiemanagement
Maak kennis met een van onze specialisten

Peter Kersten