Reorganisaties en fusies

We veranderen de organisatie maar noemen het geen reorganisatie. We gaan organisch, al werkende weg de veranderingen doorvoeren. Overkoepelend wordt daar dan de naam ‘organisatieontwikkelingstraject’ aan gegeven. Modieus of niet? Het betekent wel iets voor de rol van de OR. Want hoe oefenen we nu invloed uit, hoe kunnen we de organisatieontwikkeling de voor de OR gewenste kant opsturen? Wat is ons inhoudelijk oordeel over de voorgelegde plannen? En heel belangrijk: hoe houden we als OR grip op een dergelijk traject?

Wij ondersteunen OR-en inhoudelijke en procesmatig bij deze ingrijpende vraagstukken. We worden partner van de OR; we werken ons ‘in’ het dossier, houden rekening met de specifieke situatie en zorgen er voor dat de OR binnen de context van de veranderingen een effectieve rol gaat spelen.

Ambtelijke fusie & Herindeling

Ambtelijke fusies, herindelingen, regionale samenwerkingen en soortgelijke organisatieontwikkeltrajecten zijn vaak complexe en omvattende processen. We hebben inmiddels veel van dit soort processen begeleid en wij mogen ons dan ook met recht marktleider noemen op dit gebied.

Maak kennis met een van onze specialisten

Peter Kelleter

Henk Korporaal