Peter Kersten

 

Functie

Senior adviseur Functiewaarderen en Belonen

Huidige werkzaamheden

Adviseren en trainen van ondernemingsraden, belangenbehartigers, werknemers- en werkgevers vertegenwoordigers bij het toepassen van functiewaardering- en beloningsinstrumenten.
Het overleg voeren met organisatieadviesbureaus en werkgevers partijen bij het opzetten en invoeren van dergelijke instrumenten.
Het behandelen van externe beroepszaken inzake de indelingen en/of waarderingen van functies.
Speciale kennis van en ervaring met de gangbare functiewaardering- en beloningsystemen en performance management.

Verjaardag

30 maart

Datum in dienst

15 februari 1995

Contact

Alle werkdagen bereikbaar op 06 – 52 52 21 07 of via:

LinkedIn

Over Peter

Als adviseur houd ik mij bezig met het adviseren en trainen van o.a. ondernemingsraden. Belangenbehartigers, vakbonden maar ook ondernemingsraden hebben een belangrijke rol bij de invoering en toepassing van functiewaarderings- en beloningssystemen binnen bedrijven. En bij een belangrijke arbeidvoorwaarde als beloning is zorgvuldigheid maximaal geboden. Mocht je in je praktijk met deze onderwerpen te maken krijgt, kan biedt ik graag ondersteuning op maat bij de vele afwegingen die dit vergt.

Peter Kersten (1954) studeerde Sociale Pedagogie /Andragogie en Sociale Psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn studie werkt Peter enige jaren binnen de Crisis Interventie. Hij studeert in 1981 af en verblijft vervolgens enkele jaren in het buitenland (m.n. Azië). Daar is hij actief voor diverse organisaties (Ver.Naties, SOS Kinderdorpen, UNHCR o.a ). Terug in Nederland (1986) is Peter werkzaam in diverse functies op het snijvlak van functie, formatie en financiën, o.a. als formatiemedewerker, P&O-adviseur en -consulent bij universiteit en gemeentes. Sedert 1995 werkt Peter Kersten bij De Unie als specialist en adviseur op het werkterrein van functiewaardering en beloning. En overlegt hij namens vakbond De Unie met Werkgeversverenigingen (oa AWVN en FME-CWM), landelijk opererende organisatieadvies bureaus (waaronder HayGroup, Berenschot en HumanCapitalGroup), vakbonden en ondernemingen als KLM, ING, UVW en Unilever en hun ondernemingsraden. Tevens treedt Peter Kersten op als belonings/functiewaarderings deskundige in beroepsprocedures en bij geschillen en heeft hij  zitting in diverse gremia op dit specialistisch werkterrein in verschillende functies (oa  Voorzitter van de Beroepscommissie Functiewaardering en- indeling Horeca,  bestuurslid Beroepsvereniging Adviseurs Belonings- en Formatie Management, etc.).