Voorbeeldreglement ondernemingsraden

30 juni 2015
2manydots

Het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is in 2015 aangepast. Deze editie van het Voorbeeldreglement is een herziene en geactualiseerde versie van de uitgave van 2010. Relevante wetswijzigingen zijn verwerkt en daarnaast zijn enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De vernieuwde versie is geheel digitaal te raadplegen. De modellen (zonder toelichting) voor het opstellen van eigen reglementen en instellingbesluiten zijn alleen nog van de website van de Sociaal-Economische Raad (SER) te downloaden.

Een ondernemingsraad (OR) is verplicht een reglement te maken waarin regels zijn opgenomen voor een correct verloop van de OR-verkiezing en voor een goede werkwijze van de OR. In de opgenomen modelreglementen en de toelichting daarbij worden suggesties aangereikt die als voorbeeld kunnen dienen voor ondernemingsraden bij het opstellen van hun reglement.

De bevordering van medezeggenschap in ondernemingen is een van de wettelijke taken van de SER. De SER vervaardigt in dit kader een aantal informatieve publicaties op dit terrein. Daartoe behoort ook het Voorbeeldreglement ondernemingsraden met toelichting en bijlagen (Voorbeeldreglement). Daarin wordt onder meer uitleg gegeven over wat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voorschrijft.

Het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is opgesteld onder auspiciën van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap.

Bron: www.ser.nl, 16 juni 2015

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *